Приручници су намењени родитељима и односе се на демократску културу и развој критичког мишљења код деце, промовисање толеранције, емпатије, поштовања и вештина за решавање сукоба.