Школске 2024/2025 уписујемо:

– Гимназијско одељење – општи смер

– Одељење економски техничар, подручје рада економија, право и администрација


 • Гимназија је традиционална, општеобразовна установа која формира навике, знања и умења потребна за упис на високе и више школе.
 • Гимназија је елитна школа. Има приоритет у односу на друге средње школе, због квалитетног програма који ученицима омогућава да стекну најквалитетнију основу за даље школовање.
 • Гимназија унапређује опште средње образовање и васпитање, усмерава на развој општих компетенција ученика, омогућава бољу припрему за даљи наставак школовања, омогућава лакше укључивање у европски образовни простор и припрема за живот.

 • Економска школа егзистира од 2004. године са једним образовним профилом – економски техничар у четворогодишњем трајању. О значају економије за сваку земљу излишно је говорити, те је и потреба за овом врстом стручњака константна.
 • Економски техничар је занимање које спада у подручје рада: Економија, право и администрација.
 • По заврштку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене послове или послове на истраживању тржишта.Економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образовним и културним институцијама, могу приватно да воде књиге, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.Такође, након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економски, Правни, Филозофски, Филолошки, ФОН, Менаџмент, Политичке науке и др. а такође и на сродним Високим струковним школама.

Белоцркванска гимназија и економска школа


 • пружа најпотпуније образовање из свих релевантних наука потребних за даље школовање;
 • пружа најсолиднију основу за студирање на вишим школама и факултетима;
 • пружа опште знање из свих области које су важне за духовни свет појединца и његову културу;
 • пружа ученицима могућност да покажу колико су успешни и талентовани не само у наставним активностима већ и у осталим активностима, јер у гимназији постоје читав низ секција и ваннаставних активности за које се ученици опредељују и у чијем раду успешно сарађују, са поносом носећи своје име и имиџ школе за коју су се определили.

О школи, смер – економски техничар:


 • По заврштку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене послове или послове на истраживању тржишта.
 • Економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образовним и културним институцијама, могу приватно да воде књиге, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.
 • Такође, након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економски, Правни, Филозовски, Филолошки, ФОИ, Менаџмент, Политичке науке и др. а такође и на сродним Високим струковним школама.

Државна матура


Државна матура, замењује пријемни испит на факултетима а полаже се у школи.

Сваки средњошколац, након положене матуре, моћи ће да пошаље пријаве за упис на неограничен број факултета.

Предност ће имати ученици гимназијског смера који ће током школовања бити добро припремљени за полагање исте.


Ученици наше школе са успехом уписују престижне универзитете како у Србији тако и у иностранству.


Слободне активности:

 • У школи постоји и велики број секција, које ученицима пружају могућности креативног испуњавања слободног времена.
 • Парламент пружа могућност ученицима да искажу своје склоности ка учењу и примењивању демократских активности учешћу у свим сегментима рада школе. Самостално одлучују о неким деловима живота школе.
 • Сваке године карневалска група школе има запажен наступ на Белоцркванском кар
 • невалу. Ученици путују и наступају у земљи и иностранству на међународним карневалима.
 • СШД “Полет” је школско спортско друштво у нашој школи које омогућава ученицима да сами воде секције


Сви кабинети и учионице су мултимедијални и добро опремљени училима, што омогућава ученицима квалитетну и занимљиву наставу.