РАДНО ВРЕМЕ ПЕДАГОГA
Уџбеници за школску 2023/2024 годину
РАСПОРЕД РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Распоред пријема родитеља
Стандардни распоред звоњења
РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

 

Уџбеници за школску 2023/2024 годину:

1. разред – гимназија

2. разред – гимназија

3. разред – гимназија

4. разред – гимназија

1. разред – економски техничар

2. разред – економски техничар

3. разред – економски техничар

4. разред – економски техничар


РАДНО ВРЕМЕ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ:

ДАНИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЉАК Виорика Старовић

Ивана Јовановић

7:30-14:00

7:30-11:30

Психолог

Педагог

УТОРАК Ивана Јовановић 7:30-11:30 Педагог
СРЕДА Виорика Старовић

Ивана Јовановић

7:30-14:00

7:30-11:30

Психолог

Педагог

ЧЕТВРТАК Ивана Јовановић 7:30-11:30 Педагог
ПЕТАК Виорика Старовић

Ивана Јовановић

7:30-14:00

7:30-11:30

Психолог

Педагог


Распоред пријема родитеља:

Одељенске старешине                    Дан Време
Светлана Дмитровић  1/1 Четвртак 10:25 – 11:20
Јован Шинжар       1/3 Уторак и четвртак 9:20 – 9:40
Весна Кирилов    2/1 Среда 9:30 – 10:00
Татјана Кокар 2/3 Понедељак 10:40 – 11:15
Марија Јовановић3/1 Среда 09:40 – 11:00
Валерија Секулић    3/3 Уторак 08:30 – 09:20
Малиша Радосављевић         4/1 Среда 10:35 – 11:20
Маја Лончар     4/3 Среда 11:30 – 12:00


РАСПОРЕД РАДА БИБЛИОТЕКАРА:

ИМЕ БИБЛИОТЕКАРА  ДАН  ВРЕМЕ
 

 

ВЕСНА КУТРИЧКИ

 

УТОРАК 8:00– 13:00
ЧЕТВРТАК 8:00- 14:00
ПЕТАК 8:00- 12:00

 

Стандардни распоред звоњења: 

ПРЕ ПОДНЕ                           

1.. 7:45 –  8:30
2. 8:35 –  9:20
3. 9:40 – 10:25
4. 10:30 – 11:15
5. 11:30 – 12:10
6. 12:15 – 13:00
7. 13:05-13:50

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:

ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ДАН И ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊЕ
Српски језик и књижевност Светлана Станић Понедељак

12:10-12:55

I3, II3, IV3
Српски језик и књижевност Мирјана Панчић Бужек Понедељак

12:10-12:55

 I1, II1, III1, III3, IV1
Eнглески језик Душан Стојшин Четвртак

12:10-12:55

I1, II1, II3, IV1, IV3
Пословни енглески језик Весна Кутрички Четвртак

13:05-13:50

I3, II3, III3, IV3
Немачки језик Душан Стојшин Четвртак

12:10-12:55

I1, II1, III1, IV1
Биологија Владанка Рајковић Петак 11:25-12:00 I1, I3, II1, III1, IV1
Географија Драгица Пауновић Средапоподне I1, I3, II1, III1
Хемија Јелена Брадваревић Четвртак

12:10-12:55

I1, I3, II1, III1, IV1
Рачунарство и информатика Весна Кирилов Среда претчас I1, I3, II1, III1,  IV1
Рачунарство и информатика Биљана Момчилов Четвртак

12:10-12:55

III3
Савремена пословна коресподенција и право Стеван Вукашинов Понедељак

12:10-12:55

I3, II3, III3, IV3
Рачуноводство Маја Лончар Уторак

12:15-13:50

Среда – поподне по потреби

I3, II3, III3
Статистика Маја Лончар Уторак

12:15-13:50

Среда – поподне по потреби

III3, IV3
Принципи економије Татјана Кокар Петак 12:15-13:00 I3, II3
Психологија Виорика Старовић Петак  период по потреби II1
Математика Малиша Радосављевић Среда поподне I1, I3, II1, II3, IV1
Пословна економија

Маркетинг

Предузетништво

Економско пословање

Економија и бизнис

Милош Басараба Среда – од 17:00

У школи илион-лине путемМоодлеплатформе, попотреби

I3, II3, III1, III3, IV1, IV3

РАСПОРЕД ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:

ПРЕДМЕТ ПРОФЕСОР ДАН И ВРЕМЕ ОДЕЉЕЊЕ
Српски  језик и књижевност Светлана Станић Уторак

12:10-12:55

I3, II3, IV3
Српски  језик и књижевност Мирјана Панчић Бужек Уторак

12:10-12:55

I1, II1, III1, III3, IV1
Немачки језик

Енглески  језик

Душан Стојшин Понедељак

12:10-12:55

I1, II1, II3, IV1, IV3
Пословни Енглески  језик Весна Кутрички Уторак

14:00-14:45

I3, II3, III3, IV3
Биологија Владанка Рајковић Петак

11:20-12:00

I1, I3, II1, III1, IV1
Географија Драгица Пауновић Среда поподне I1, I3, II1, III1
Хемија Јелена Брадваревић Среда

12:10-12:55

I1, I3, II1, III1, IV1
Историја Светлана Дмитровић

Милош Костић

Среда

12:10-12:55

I1, II1, III1

I3, II3, IV1

Рачунарство и инфoрматика Весна Кирилов Среда претчас I1, I3, II1, III1,  IV1
Пословна инфoрматика Биљана Момчилов Петак

12:10-12:55

III3
Рачуноводство Татјана Кокар Петак

12:15-13:00

IV3
Статистика Маја Лончар Уторак

12:15-13:50

Среда – поподне по потреби

III3, IV3
Физичко васпитање Јован Шинжар Среда

16:30 – 17:30

Петак

16:30 – 17:30

I1, I3, II1, II3, III1, III3, IV1, IV3
Математика Малиша Радосављевић Среда поподне I1, I3, II1, II3, IV1
Пословна економија

Маркетинг

Предузетништво

Економско пословање

Економија и бизнис

Милош Басараба Среда – од 17:00

У школи или он-лине  путем Моодле платформе, по потреби

I3, II3, III1, III3, IV1, IV3