Дан школе

Дан Белоцркванске гимназије и економске школе обележен је прославом у којој су учествовали ученици, уз подршку професора Данијеле Јокановић, Светлане Дмитровић, Светлане Станић, Весне Кутрички, Љубице Станојловић и Душана Стојшина. Захвалност и Ученичком парламенту на техничкој подршци.